ברוכים הבאים לאתר חברת וובגורו.

השימוש באתר הינו בהתאם לתנאי השימוש ועצם השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים שלהלן.

בתקנון זה

"האתר" – אתר "וובגורו" שכתובתו www.webguru.co.il וכך "תת-אתר" הנגזר ממנו (Subdomain).

"החברה" – וובגורו – מיכל כהן, בעלת האתר.

"תוכן/תכנים" – מידע מכל סוג שהוא, לרבות טקסטים מילוליים, חזותיים או קוליים, ובכלל זה תמונות, תרשימים, סרטונים, קבצים תוכנות, וכיוצ"ב תכנים המועברים או העומדים לרשות גולשים באתר.

"גולש" – כל אדם, גוף או תאגיד.

כללי

השימוש באתר וובגורו מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. האמור בלשון זכר מתייחס לגברים ונשים כאחד ולהיפך. האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

תוכן האתר

באתר מוצגים תכנים שונים, בין אם באמצעות דפי האתר ובין אם באמצעות קישורים לאתרים חיצוניים. בשימושך באתר הנך מצהיר כי ידוע לך כי התכנים המוצגים באתר, בין אם מקורם בחברה ובין אם מקורם בצד שלישי אינם בגדר ייעוץ מקצועי.

התוכן, המוצרים והשירותים הכלולים באתר, עשויים להכיל טעויות, אי-דיוקים או שגיאות והם מתעדכנים מעת לעת. מערכת האתר או מורשיה רשאים בכל עת להכניס שינויים באתר ובתכנים הכלולים בו. החברה עושה מאמץ לספק תכנים מקצועיים ואיכותיים ככל הניתן, אולם התוכן באתר אינו יכול להחליף שירות אישי מקצועי. החברהאינה אחראית לתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם לגולש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על הגולש חלה אחריות מלאה ובלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן. החברה אינה לוקחת כל אחריות על ספקים מכל סוג המוצגים באתר. האחריות המלאה הינה על הגולש.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בחברה ו/או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה. כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לחברה.

התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל גולש באתר, ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

גילוי נאות

הגלישה באתר מהווה הסכמה לכך שהחברה תוכל לבצע שימוש בקבצי "קוקיז" (cookies) ו/או אמצעים דומים. החברה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של החברה.

 

רוצה להתקדם איתנו?

כמה פרטים ונחזור אליך בהקדם:

    חייגו אלינו צרו קשר